W naszej ofercie posiadamy również

DYSPENSERY do zestawów na WC-PAKi.

Przystosowane do postawienia lub przywieszenia na ścianie. Na dyspenserach może znajdować się napis:

-   dane administratora terenu,
-   firmy odpowiedzialnej za sprzątanie lub
- napis propagujący sprzątanie nieczystości po psach (przykład na zdjęciu).

Posiadamy również zestawy WC-Paków przeznaczone do dystrubutorów na torebki do zbierania psich nieczystości.

EKOGraj +48600- 403- 006, ekograj@ekograj.pl, https://pl-pl.facebook.com/ekograj